pixelg
ukonstytuowanie RN - 2020-07-09 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ukonstytuowanie RN - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2020

Data sporządzenia: 2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. ( Spółka ) siedzibą w Gdańsku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., w którym poinformowano o wyborze przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki członków Rady Nadzorczej nowej kadencji informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu tym zgodnie z zapisem §7 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A. Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego Glanca, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Gąsaka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Maraszka.
Jednocześnie Rada Nadzorcza w oparciu o treść § 10 ust. 19 Statutu Spółki, powołała na posiedzeniu nowych członków Komitet Audytu: 1) Panią Beatę Krzyżagórską- Żurek 2) Pana Jerzego Glanca 2) Pana Krzysztofa Gąsaka
3) Pana Mariusza Linde
Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełniające kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przy czym wyznaczenie Przewodniczącego Komitetu Audytu nastąpi na pierwszym pisiedzeniu Komitetu Audytu przeprowadzoneg w nowym składzie.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-07-09Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu


2020-07-09Elżbieta Marks Prokurent

Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy