pixelg
korekta SA - QS4 i SA - Q4 - 2020-02-18 - INTELIWISE (inteliwis)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA - QS4 i SA - Q4 - komunikat spółki INTELIWISE (inteliwis) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiINTELIWISE
Nazwa skrócona jednostkiITL
Numer w roku:4/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu okresowego nr 3/2020 z dnia 14 lutego 2020 przekazuje w załączeniu korektę - uzupełnienie o dane jednostkowe i skonsolidowane za rok 2018 - raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Plik
Skonsolidowany Raport okresowy Inteliwise S A za okres Q4 IV kwarta_ od 1 10 2019r do 31 12 2019r -4Q 2019.pdf (1476 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Marcin StrzałkowskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
InteliWise SA
INTELIWIS
2020-05-29 SA-R i SA-RS
2020-05-15 SA - QS1 i SA - Q1
2020-05-14 zawarcie znaczącej umowy
2020-03-31 zawarcie znaczącej umowy
2020-03-29 wybór audytora
2020-02-26 powołanie członka RN
2020-02-18 korekta SA - QS4 i SA - Q4
2020-02-14 SA - QS4 i SA - Q4

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy