pixelg
informacja nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickie w Lublinie - 2021-01-21 - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA (interbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickie w Lublinie - komunikat spółki INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA (interbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Informacja nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickie w Lublinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych w tym w raporcie okresowym za III kwartał 2020 r. w zakresie wydanego przez właściwy sąd nakazu zapłaty na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. [Bank] i wszczętej egzekucji z jednej z nieruchomości zlokalizowanych przy al. Kraśnickiej w Lublinie [o nakazie zapłaty Spółka informowała również w treści raportu bieżącego nr 22/2016], Zarząd Interbud - Lublin S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021 r. Emitent powziął ustną informację w sprawie rozstrzygnięcia pierwszej licytacji ww. nieruchomości.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana za kwotę 6,4 mln zł brutto. Jednocześnie Emitent informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółce nie zostało doręczone postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, wobec czego informację o ostatecznych środkach uzyskanych z licytacji nieruchomości i ich przeznaczeniu Spółka przekaże w osobnym raporcie bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2021-01-21Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki


Nazwa jednostki:INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INTERBUD-LUBLIN S.A.
Adres:Turystyczna 36, 20-207 Lublin
Telefon:(81) 7463407
Fax:(81) 7464465
Email:info@interbud.com.pl
www:www.interbud.com.pl
NIP:712-015-22-42
REGON:008020841

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy