pixelg
SA - RS - 2020-05-26 - INTERNITY (internity)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki INTERNITY (internity) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiINTERNITY
Nazwa skrócona jednostkiINT
Numer w roku:11/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 ("Spółka") przekazuje Raport Roczny skonsolidowany za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w załączeniu). Podstawa Prawna: § 5 pkt 1 oraz 2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Plik
INTERNITY_GRUPA_Raport roczny 2019_20200526_v2-sig.pdf (2280 KB)
Opinia GK INTSA 2019 v2-sig (1).pdf (577 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr GrupińskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Internity SA
INTERNITY
2020-07-03 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-02 wypłata dywidendy 0,13 zł/akcja
2020-07-02 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,13 zł/akcja
2020-06-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-02 zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2020-05-26 SA - RS
2020-05-26 SA - R
2020-05-07 SA - QS1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy