pixelg
zawarcie umowy objęcia akcji serii E - 2020-09-08 - INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA (invention)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy objęcia akcji serii E - komunikat spółki INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA (invention) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2020

Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
INVENTIONMED S.A.
Temat
zawarcie umowy objęcia akcji serii E wyemitowanych przez Softblue S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent ) informuje, że w dniu 7 września 2020 r. przyjął propozycję i zawarł umowę objęcia akcji, na podstawie której objął 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji serii E spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Kontrahent ) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po cenie emisyjnej 1,42 zł (jeden złoty czterdzieści dwa grosze), tj. za łączną kwotę 26.980.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Ustalona przez strony cena emisyjna jest to średnia cena akcji Kontrahenta notowanych na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy. Zapłata za akcje zostanie dokona w terminie do 14 września 2020 r., o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem. Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Akcje nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji spółki Softblue S.A. oraz będzie posiadać tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, tym samym po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać ponad 40% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Softblue S.A. oraz taki sam udział w kapitale zakładowym, podczas gdy obecnie nie posiada żadnych akcji Softblue S.A. Przekroczenie progów oraz powstanie akcji jest warunkowe i zależy od rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E przez spółkę Softblue S.A. (warunek). O przekroczeniu progów Emitent poinformuje odpowiednie podmioty stosownym zawiadomieniem po powzięciu informacji o rejestracji przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-08Cezary JasińskiWiceprezes ZarząduCezary Jasiński


Nazwa jednostki:INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INVENTIONMED S.A.
Adres:Bydgoskich Przemysłowców 6/116, 85-862 Bydgoszcz
Telefon:502 451 922
Email:office@inventionmed.com
www:www.inventionmed.pl
NIP:8442350729
REGON:200715224

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inventionmed SA
INVENTION
2020-10-27 zmiana adresu
2020-10-16 akcje w posiadaniu Barbary Zegarskiej
2020-10-14 akcje w posiadaniu Marcina Ambroziaka
2020-10-12 kupno akcji przez Softblue SA
2020-10-12 kupno akcji przez Softblue SA
2020-10-12 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-12 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2020-10-08 zawarcie umowy o zachowaniu poufności

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy