pixelg
informacja o wycenie przedsiębiorstwa GameDust Sp. z o.o. w związku z planowanym nabyciem jej udziałów - 2021-01-21 - INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA (inwestpl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja o wycenie przedsiębiorstwa GameDust Sp. z o.o. w związku z planowanym nabyciem jej udziałów - komunikat spółki INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA (inwestpl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
INWESTYCJE.PL S.A.
Temat
Informacja o wycenie przedsiębiorstwa spółki GameDust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w związku z planowanym nabyciem jej udziałów przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej Emitentem), w nawiązaniu do treści raportu nr 24/2020 z dnia 28 października 2020 roku, w którym Emitent poinformował o zawarciu listu intencyjnego regulującego sposób prowadzenia działań zmierzających do przeprowadzenia wymiany udziałów GameDust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na akcje Emitenta, w wyniku której Emitent przejmie w zamian za własne akcje udziały reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego GameDust Sp. z o.o., przekazuje do wiadomości publicznej informację o wyniku otrzymanej w dniu 21 stycznia 2021 roku wyceny przedsiębiorstwa spółki GameDust Sp. z o.o.
Zgodnie z przedmiotową wyceną wartość przedsiębiorstwa spółki GameDust Sp. z o.o. została określona na kwotę 59 912 249,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych). Wycena została sporządzona na dzień 20 stycznia 2021 roku. Do wyceny przyjęto metodę dochodową DCF jako podstawową metodę oraz metodę porównawczą (mnożnikową) jako metodę pomocniczą. Wyceny dokonała Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Spółka Komandytowa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 3804.
Sporządzenie wyceny stanowi realizację zapisów listu intencyjnego, o którym Emitent informował raportem nr 24/2020. Sporządzona wycena będzie ponadto podstawą do podjęcia przez zwołane na dzień 29 stycznia 2021 roku Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G i zaoferowania wyemitowanych na podstawie przedmiotowej uchwały akcji wspólnikom GameDust Sp. z o.o. w zamian za zbycie udziałów GameDust Sp. z o.o. na rzecz Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Przemysław SpyraPrezes ZarząduPrzemysław Spyra


Nazwa jednostki:INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INWESTYCJE.PL S.A.
Adres:Dmowskiego 7, 50-203 Wrocław
Telefon:(71) 788 29 90
Fax:(71) 788 29 90
NIP:8971694334

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy