pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-21 - IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA (ipopema)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA (ipopema) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla domów maklerskich
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według UoR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-21
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IPOPEMA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-107Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Próżna9
(ulica)(numer)
(22) 2369220(22) 236 92 82
(telefon)(fax)
ipopema@ipopema.plwww.ipopema.pl
(e-mail)(www)
527-24-68-122140086881
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE
Przychody z działalności podstawowej49 04525 91711 1566 030
Koszty działalności podstawowej46 89126 58910 6666 187
Wynik z działalności podstawowej2 154- 672490- 156
Wynik z działalności operacyjnej- 1 128- 674- 257- 157
Wynik brutto40- 9349- 217
Wynik netto z działalności kontynuowanej - 164- 853- 37- 198
Wynik netto- 164- 853- 37- 198
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
- zwykły0,00- 0,030,00- 0,01
- rozwodniony0,00- 0,030,00- 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 5552 4643 538573
Razem przepływy pieniężne5 940- 2 1701 351- 505
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
Aktywa razem241 831271 20053 12363 684
Zobowiązania krótkoterminowe wraz ze zobowiązaniem z tytułu bieżącego podatku dochodowego138 568168 31030 43939 523
Kapitały razem83 40983 74418 32219 665
Liczba akcji - w szt.29 937 83629 937 83629 937 83629 937 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,792,800,610,66
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody z działalności podstawowej8 9517 4102 0361 724
Koszty działalności podstawowej9 2257 8832 0981 834
Wynik z działalności podstawowej- 274- 473- 62- 110
Wynik z działalności operacyjnej- 3 010- 413- 685- 96
Wynik brutto- 2 159- 611- 491- 142
Wynik netto- 1 813- 497- 412- 116
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)- 0,06- 0,02- 0,010,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 2383 3663 011783
Razem przepływy pieniężne15 257- 2403 470- 56
JEDNOSTKOWE DANE BILANSOWE *
Aktywa razem172 525207 09737 89848 631
Zobowiązania krótkoterminowe wraz ze zobowiązaniem z tytułu bieżącego podatku dochodowego113 079146 66924 84034 441
Kapitały razem54 72456 53312 02113 275
Liczba akcji - w szt.29 937 83629 937 83629 937 83629 937 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,831,890,400,44

* dane bilansowe z 2020 r. prezentowane są na dzień 31.03.2020 r., natomiast dane bilansowe z 2019 r. prezentowane są na dzień 31.12.2019 roku

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
IPOPEMA Securities_Sprawozdanie jednostkowe 1Q 2020.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities S.A. za I kwartał 2020 roku
GK IPOPEMA Securities_Sprawozdanie skonsolidowane Q1 2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities za I kwartał 2020 roku
Komentarz Zarządu_Q1 2020.pdfKomentarz Zarządu do raportu za I kwartał 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Mirosław BorysWiceprezes Zarządu
2020-05-21Magdalena ŁypDyrektor finansowy


Nazwa jednostki:IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IPOPEMA S.A.
Adres:Próżna 9, 00-107 Warszawa
Telefon:(22) 2369220
Fax:(22) 236 92 82
Email:ipopema@ipopema.pl
www:www.ipopema.pl
NIP:527-24-68-122
REGON:140086881

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ipopema Securities SA
IPOPEMA
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 powołanie RN i zarządu
2020-06-25 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-05-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-21 SA-QSr1
2020-05-19 kupno akcji przez SSIF Swiss Capital SA
2020-03-31 formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2020-01-23 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy