pixelg
kupno akcji przez Copernicus Capital TFI SA - 2020-03-16 - IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Copernicus Capital TFI SA - komunikat spółki IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020
Data sporządzenia:2020-03-16
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie nabycie akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 16 marca 2020 roku, Emitent otrzymał od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej TFI ) występujący jako organ zarządzanego przez TFI funduszu inwestycyjnego eM64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej Fundusz ), zawiadomienie z dnia 27 lutego 2020 r. złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ,w którym informuje o przekroczeniu przez Fundusz stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku przeprowadzenia w dniu 21 lutego 2020 r. transakcji na rynku regulowanym, na podstawie której Fundusz nabył 1.618 akcji Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
Scan 20200227 15_45 PCI18062.pdfZawiadominie COPERNICUS TFI_pow.10%
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-16Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak


Nazwa jednostki:IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOBLOK S.A.
Adres:Legnicka 15, 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 772 57 01
Fax:+48 32 772 57 00
Email:info@izoblok.pl
www:www.izoblok.pl
NIP:626-24-91-048
REGON:276099042

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
IzoBlok SA
IZOBLOK
2020-03-25 SA - QSr3
2020-03-19 wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność spółki
2020-03-16 kupno akcji przez Copernicus Capital TFI SA
2020-01-24 SA - PSr
2020-01-14 aneks do umowy znaczącej
2020-01-10 zawarcie umowy znaczącej
2019-12-20 zakończenie skupu akcji własnych
2019-12-20 umowa znacząca AUDI Hungaria

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy