pixelg
wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność spółki - 2020-03-19 - IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność spółki - komunikat spółki IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia: 2020-03-19
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Wpływ sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ( Emitent ) informuje, że dokonał analizy bieżącego wpływu sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 ( sytuacja epidemiologiczna ) na działalność Emitenta oraz jego spółki zależnej ( Grupa Kapitałowa IZOBLOK ). Na dzień przekazania raportu, większość odbiorców produktów wytwarzanych przez Grupę Kapitałową IZOBLOK, podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji. Produkcja została wstrzymana w zależności od odbiorcy na minimum tydzień (poczynając od bieżącego tygodnia) do maksymalnie czterech tygodni. Część z odbiorców nie wskazała, na jaki okres wstrzymała produkcję. Biorąc pod uwagą dynamiczny rozwój wydarzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, nie można całkowicie wykluczyć, że podjęte zostaną w przyszłości decyzje o przedłużeniu okresów wstrzymania produkcji przez kontrahentów Grupy Kapitałowej IZOBLOK. Powyższe decyzje kontrahentów Grupy Kapitałowej IZOBLOK, wpływają na jej bieżącą działalność, poprzez ograniczenie liczby realizowanych i dostarczanych zamówień do kontrahentów. Grupa Kapitałowa IZOBLOK ogranicza dostawy swoich produktów do zakładów produkcyjnych tych kontrahentów, u których została aktualnie wstrzymana produkcja. Powyższe w ocenie Zarządu Spółki będzie miało negatywny wpływ na wartość uzyskiwanych przez Grupę Kapitałową IZOBLOK przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale roku obrotowego 2019/2020, a tym samym wpłynie negatywnie na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej IZOBLOK w roku obrotowym 2019/2020.
Z uwagi na fakt, że czasowe ograniczenie w zakresie realizacji dostaw produktów Grupy Kapitałowej IZOBLOK, jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi pozostającymi poza wpływem lub kontrolą Emitenta, tj. wstrzymaniem produkcji i tym samym składania zamówień przez część jej kontrahentów, którego czas obecnie nie jest możliwy do precyzyjnego określenia, na tym etapie nie jest również możliwe precyzyjne oszacowanie wpływu sytuacji epidemiologicznej na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej IZOBLOK za czwarty kwartał roku obrotowego 2019/2020 oraz stwierdzenie, czy wpływ ten będzie istotny.
Niezależnie Grupa Kapitałowa IZOBLOK jest przygotowana, aby wznowić dostawy swoich produktów (zawieszone w związku z sytuacją epidemiologiczną), niezwłocznie po wznowieniu funkcjonowania zakładów produkcyjnych kontrahentów.

Emitent na bieżąco monitoruje status sytuacji epidemiologicznej i dokona aktualizacji komunikatu w przypadku istotnej zmiany okoliczności zewnętrznych, które będą miały istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej IZOBLOK.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak


Nazwa jednostki:IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOBLOK S.A.
Adres:Legnicka 15, 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 772 57 01
Fax:+48 32 772 57 00
Email:info@izoblok.pl
www:www.izoblok.pl
NIP:626-24-91-048
REGON:276099042

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
IzoBlok SA
IZOBLOK
2020-03-25 SA - QSr3
2020-03-19 wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność spółki
2020-03-16 kupno akcji przez Copernicus Capital TFI SA
2020-01-24 SA - PSr
2020-01-14 aneks do umowy znaczącej
2020-01-10 zawarcie umowy znaczącej
2019-12-20 zakończenie skupu akcji własnych
2019-12-20 umowa znacząca AUDI Hungaria

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy