pixelg
informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System SA najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 - 2020-04-16 - IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System SA najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 - komunikat spółki IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IZOSTAL S.A.
Temat


Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Izostal S.A. zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2020 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN 1000 dla zadania inwestycyjnego Dostawa izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe (postępowanie wykonawcze nr 5) , nr postępowania: ZP/2020/03/0035/PI o długości 55 km, w ramach umowy ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku, powziął informację, że złożona przez Izostal S.A. oferta o wartości 97,1 mln PLN netto, co stanowi 119,4 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.
O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze oferty jako najkorzystniejszej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-04-16Marek MazurekPrezes Zarządu


2020-04-16Michał PietrekWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOSTAL S.A.
Adres:Opolska 29, 47-113 Kolonowskie
Telefon:+48 77 405 65 00
Fax:+48 77 405 65 01
Email:info@izostal.com.pl
www:www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON:530884678

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy