pixelg
WZ - projekty uchwał - 2020-05-25 - IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - projekty uchwał - komunikat spółki IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2020
Data sporządzenia:2020-05-25
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 roku. Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Izostal S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
PROJEKTY_UCHWAL_WZA.pdfPROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZALACZNIK_DO_UCHWALY_NR_14_2020_POLITYKA_WYNAGRODZEN_IZOSTAL_SA.pdfZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU - POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A.
OCENA_RN_DOT_SPR_Z_DZIALALNOSCI_I_SPR_FINANSOWEGO.pdfOCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ IZOSTAL S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI IZOSTAL S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM
OCENA_RN_DOT_SPR_Z_DZIALALNOSCI_GK_I_SKONSOLIDOWANEGO_SPR_FINANSOWEGO.pdfOCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ IZOSTAL S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_RN_W_2019.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W ROKU 2019
WNIOSEK_ZARZADU_Z_PROPOZYCJA_PODZIALU_ZYSKU_ZA_2019.pdfWNIOSEK ZARZĄDU Z PROPOZYCJĄ PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2019 ROK
UCHWALA_RN_W_SPRAWIE_PODZIALU_ZYSKU_ZA_2019.pdfUCHWAŁA RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2019 ROK
SPRAWOZDANIE_Z DZIALALNOSCI_KA_W_2019.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W ROKU 2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-25Marek MazurekPrezes Zarządu


2020-05-25Michał PietrekWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOSTAL S.A.
Adres:Opolska 29, 47-113 Kolonowskie
Telefon:+48 77 405 65 00
Fax:+48 77 405 65 01
Email:info@izostal.com.pl
www:www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON:530884678

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy