pixelg
złożenie najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System SA - 2020-05-19 - IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

złożenie najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System SA - komunikat spółki IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IZOSTAL S.A.
Temat


Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Izostal S.A. zawiadamia, że w dniu 19 maja 2020 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 63 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 3 (nr postępowania: ZP/2020/04/0076/PI), w ramach Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku, powziął informację, że złożona przez Izostal S.A. oferta o wartości 45,9 mln PLN netto, co stanowi 56,5 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-19Marek MazurekPrezes Zarządu
2020-05-19Michał PietrekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOSTAL S.A.
Adres:Opolska 29, 47-113 Kolonowskie
Telefon:+48 77 405 65 00
Fax:+48 77 405 65 01
Email:info@izostal.com.pl
www:www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON:530884678

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy