pixelg
kupno akcji One More Level SA - 2020-09-25 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji One More Level SA - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr46/2020

Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Nabycie akcji przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 24 września 2020 roku Emitent nabył od Prezesa Zarządu Emitenta Januarego Ciszewskiego 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki ONE MORE LEVEL SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: Spółka ) z siedzibą w Krakowie (31-621), os. Bohaterów Września 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385650, REGON 340906616, NIP 9671342264 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za kwotę 8,00 zł (osiem złotych) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych zero groszy), która zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 2020 r. Nabyty pakiet akcji stanowi 2,80 % w kapitale zakładowym ONE MORE LEVEL S.A. i daje prawo do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,80 % w ogólnej liczbie głosów.

Emitent nie wyklucza w przyszłości zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Spółce ONE MORE LEVEL S.A.

Emitent przekazuje niniejszą informację, ponieważ stanowi ona realizację przyjętej strategii rozwoju i w przyszłości będzie ona miała wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-25
January Ciszewski

Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok.26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email: asi@jrholdingasi.pl
www: www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy