pixelg
podpisanie aneksu do Term Sheet dot. wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego - 2020-09-16 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie aneksu do Term Sheet dot. wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr44/2020

Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 r., raportu bieżącego 13/2020 z dnia 31 marca 2020 r., raportu bieżącego 19/2020 z dnia 8 maja 2020 r. oraz raportu bieżącego 28/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. informuje o podpisaniu w dniu 15 września 2020 roku wraz z Panem dr n. med. Wojciechem Orłowskim, z Synerga.fund S.A., ONGENO sp. z o.o. (dawniej Adelante sp. z o.o.) - spółką portfelową Emitenta (dalej: "ONGENO") aneksu nr 4 do Term Sheet z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie realizacji wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o wykorzystanie autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego (Projekt).
Wobec obiektywnych przeszkód w dochowaniu terminów wskazanych w Term Sheet, na mocy wskazanego aneksu nr 4 z dnia 15 września 2020 roku Strony dokonały zmian w § 2 ust. 2 Term Sheet wyznaczając nowe daty realizacji Projektu. I tak:
- podpisanie ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego wraz z dokumentacją certyfikacyjną, służącego do separacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.,
- podpisanie umowy o współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania terapii z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Klimkiem, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.,
- podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, do dnia 18 grudnia 2020 r., przedmiotem której będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie samego przeszczepu,
- podpisanie umów z kluczowymi dostawcami odczynników wyrobów medycznych wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych, do 18 grudnia 2020 r.,
- podpisanie umowy przeniesienia 50% autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej na ONGENO do dnia 18 grudnia 2020 r.
Pozostałe postanowienia Term Sheet nie uległy zmianie.
Zaangażowanie się Emitenta w Projekt to realizacja strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z biotechnologią, fotowoltaiką, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, nowymi technologiami oraz sztuczną inteligencją.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-16January CiszewskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email:asi@jrholdingasi.pl
www:www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
JR Holding ASI SA
JRHOLDING
2020-10-15 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-10 raport miesięczny IX.2020
2020-10-07 kupno akcji przez członka RN
2020-10-02 sprzedaż akcji własnych
2020-10-01 zawarcie listu intencyjnego z KBJ SA
2020-09-30 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-29 kupno akcji przez członka RN
2020-09-25 kupno akcji One More Level SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy