pixelg
podpisanie przez spółkę portfelową ramowej umowy o świadczenie usług marketingowych - 2020-03-31 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie przez spółkę portfelową ramowej umowy o świadczenie usług marketingowych - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2020

Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Podpisanie przez spółkę portfelową Ramowej Umowy o Świadczenie Usług Marketingowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku informuje o podpisaniu - w celu realizacji wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o wykorzystanie autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego (Projekt) - przez spółkę portfelową Adelante spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (Zamawiający) w dniu 31 marca 2020 roku ze spółką Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie jako zobowiązanym zgodnie z Term Sheet z dnia 11 lutego 2020 r. do kompleksowej obsługi marketingowej Projektu (Wykonawca), Ramowej Umowy o Świadczenie Usług Marketingowych. Na mocy wskazanej Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. opracowania nowej firmy (nazwy) Zamawiającego, nawiązującej do profilu jego działalności,
b. opracowania identyfikacji wizualnej dla Zamawiającego w tym symbolu firmy, kolorystki itp. w formie księgi Tożsamości Wizualnej,
c. stworzenia znaku towarowego słownego i słowno-graficznego oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa ochronnego na znak towarowy,
d. zarejestrowania i utrzymywania domen internetowych identyfikujących i chroniących firmę (nazwę) Zamawiającego oraz Projekt (nazwa handlowa terapii),
e. stworzenia i prowadzenia strony internetowej i profili na portalach społecznościowych,
f. stworzenia strategii marketingowej i strategii komunikacji,
g. budowy marki Zamawiającego,
h. nawiązywania i pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów biznesowych pomiędzy Zamawiającym a potencjalnymi kontrahentami w tym jednostkami leczniczymi i dostawcami towarów i usług wykorzystywanych przez Zamawiającego w procesie leczenia.

Szczegółowe zlecenia w ramach realizacji Umowy Zamawiający będzie składał Wykonawcy w formie dokumentowej określając ich zakres, budżet, termin realizacji oraz inne istotne elementy. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31January CiszewskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok.26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email:asi@jrholdingasi.pl
www:www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy