pixelg
sprzedaż akcji własnych - 2020-10-02 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji własnych - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr50/2020

Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zbycie akcji własnych przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, w odniesieniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 21.05.2020 r., iż w dniu dzisiejszym tj. 02.10.2020 r. zostały przeksięgowane na rachunek nabywcy sprzedane przez Emitenta w dniu 30 września 2020 roku akcje własne Spółki. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna zawarła z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Markiem Sobieskim umowę sprzedaży 400.000 (czterystu tysięcy) sztuk akcji Emitenta, stanowiących udział 1,03 % w kapitale zakładowym Spółki, dających 400.000 (czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,68 % w ogólnej liczbie głosów. Sprzedający przed podpisaniem Umowy otrzymał od kupującego kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), natomiast pozostałą kwotę zapłaty kupujący zobowiązał się uiścić Spółce w dwóch transzach po 1.000.000 zł (jeden milion złotych) pierwsza do dnia 30 września 2020 roku, oraz druga transza do dnia 30 listopada 2020 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-02January CiszewskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email:asi@jrholdingasi.pl
www:www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy