pixelg
zawarcie listu intencyjnego z KBJ SA - 2020-10-01 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie listu intencyjnego z KBJ SA - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr49/2020

Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego z KBJ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent", JRH) informuje, iż Emitent w dniu 1 października 2020 r. zawarł z notowaną na rynku NewConnect spółką KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: KBJ) list intencyjny, na mocy którego Strony rozpoczęły negocjacje, dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju strategii Digital Business w JRH z wykorzystaniem know-how i zasobów KBJ.
Ramowy zakres potencjalnej współpracy Stron, określony jako obszar Digital Business , dotyczyć będzie technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI&ML), analityki predykcyjnej, analityki biznesowej, oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, cyfrowej transformacji sektora dużych przedsiębiorstw, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych, w których to dziedzinach JRH planuje inwestycje.
KBJ będzie wspierać inwestycje JRH w celu maksymalizacji stopy zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i zasobów w zakresie obszaru Digital Business, wsparcie w procesie selekcji projektów inwestycyjnych, zapewnienie know-how budowy i rozwoju firm informatycznych, zapewnienie dostępu do kadry menedżerskiej, wspólną promocję projektów inwestycyjnych i ich usług/produktów w grupie klientów KBJ, nadzór właścicielski w imieniu JRH nad inwestycjami Digital Business .

Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy, Strony ustalą w umowie o współpracy, której uzgodnienie i podpisanie Strony zadeklarowały w terminie do dnia 30.10.2020 r.

Zawarcie listu intencyjnego jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z biotechnologią, fotowoltaiką, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, nowymi technologiami oraz sztuczną inteligencją.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01January CiszewskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email:asi@jrholdingasi.pl
www:www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
JR Holding ASI SA
JRHOLDING
2020-10-15 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-10 raport miesięczny IX.2020
2020-10-07 kupno akcji przez członka RN
2020-10-02 sprzedaż akcji własnych
2020-10-01 zawarcie listu intencyjnego z KBJ SA
2020-09-30 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-29 kupno akcji przez członka RN
2020-09-25 kupno akcji One More Level SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy