pixelg
zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki Pergamin - 2021-01-19 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki Pergamin - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-01-19
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki Pergamin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. (dalej: JRH lub Emitent ) niniejszym informuje o zawarciu w dn. 18 stycznia 2021 r. umowy inwestycyjnej (dalej: Umowa ) z czterema osobami fizycznymi, wspólnikami Spółki (dalej Wspólnicy ), Inwestorem dodatkowym oraz funduszem Nunatak Capital sp. z o.o., na mocy której JRH obejmie 14,9% udziałów w spółce Pergamin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Herbu Janina 3/54, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705701, NIP 7010778271, REGON 368832190 (dalej Spółka lub Pergamin ).

Pergamin to polski startup, który umożliwia cyfrowe zarządzanie umowami w oparciu o dane (data-driven contract management). Narzędzie pozwala na zautomatyzowane tworzenie, negocjowanie, elektroniczne podpisywanie i przechowywanie umów, a także wymianę danych i integrację z innymi narzędziami. Użytkownicy aplikacji mogą m.in. łatwo zweryfikować dane kontrahentów w zewnętrznych bazach (np. REGON), czy automatycznie przekazywać lub pobierać informacje z systemów CRM lub wspomagających procesy HR. Wbudowany podpis elektroniczny sprawia, że proces zawierania umowy odbywa się całkowicie cyfrowo i nie wymaga druku, ani wysyłki dokumentów pocztą.
Z usług Pergaminu korzysta już 10 tys. użytkowników i ponad 150 firm zarówno dużych korporacji, jak i spółek z sektora MŚP. Klienci startupu to m.in. Echo Investment, Atrium European Real Estate, Profitowi, Kross, Grupa ANG, Going. (Grupa Empik). Pergamin uczestniczy też w programie akceleracyjnym Accelpoint, realizując projekt dla Santander Bank Polska.

Objęcie udziałów Pergamin odbędzie się w zamian za 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w dwóch transzach, przy czym pierwsza transza zostanie wykonana niezwłocznie po zawarciu Umowy, druga w szacowanym terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy.

Dzięki zawartej umowie, dotychczasowa działalność Spółki będzie kontynuowana i rozwijana ze wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how JRH.
Zawarcie Umowy jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Emitenta na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, sztuczną inteligencją, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią oraz fotowoltaiką.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-19
January Ciszewski
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok.26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email:asi@jrholdingasi.pl
www: www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy