pixelg
zawarcie umowy o współpracę i zarządzanie portfelem projektów z KBJ SA - 2020-11-26 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o współpracę i zarządzanie portfelem projektów z KBJ SA - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr63/2020

Data sporządzenia: 2020-11-26
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracę i zarządzanie portfelem projektów z KBJ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 49/2020 z dn. 1 października 2020 r. (w którym JRH poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego; aneksowanego w dniu 30 października 2020 r., ESPI nr 53/2020 z dn. 30 października 2020 r.) informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 r. zawarł z KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: KBJ) umowę o współpracę i zarządzania portfelem projektów (dalej: Umowa). Na podstawie Umowy KBJ zobowiązuje się do wykonywania na rzecz JRH usług polegających na bieżącym zarządzaniu portfelem projektów inwestycyjnych JRH (dalej: Usługi Zarządzania) oraz wykonywanie prac dodatkowych na warunkach określonych w Umowie. Usługi Zarządzania polegając mają w szczególności m.in. na selekcji projektów inwestycyjnych, ocenie merytorycznej, formalno-prawnej oraz finansowania projektów inwestycyjnych, prowadzeniu w imieniu i na rzecz JRH projektu inwestycyjnego, prowadzeniu negocjacji w zakresie ustalenia struktury i ramowych warunków dokonywania przez JRH decyzji inwestycyjnych.
Za świadczenie usług KBJ przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie za Usługi Zarządzania oraz wynagrodzenie dodatkowe za realizację usług dodatkowych, w wysokościach określonych w Umowie.
W przypadku, gdy w ramach wykonania Umowy KBJ stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwór), z chwilą przyjęcia Utworu przez JRH oraz pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie usług, w ramach których Utwór został wykonany, KBJ przenosi na JRH całość autorskich praw majątkowych do Utworu wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
Umowa zawiera postanowienia dotyczące odpowiedzialności KBJ wobec JRH, określone wartościowo do kwoty stanowiącej równowartość 100% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego netto należnego na podstawie Umowy za okres 12 miesięcy świadczenia usług (wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści).
Umowa zawiera postanowienia określające sposobu współdziałania Stron. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem możliwości jej rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zarząd wskazuje, iż współpraca Stron realizowana będzie przy projektach z zakresu technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI&ML), analityki predykcyjnej, analityki biznesowej, oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, cyfrowej transformacji sektora dużych przedsiębiorstw, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych, w których to dziedzinach JRH planuje inwestycje. Zawarcie przedmiotowej umowy jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, sztuczną inteligencją, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią oraz fotowoltaiką.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-26
January Ciszewski
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok.26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email: asi@jrholdingasi.pl
www:www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
JR Holding ASI SA
JRHOLDING
2021-01-22 kupno akcji własnych
2021-01-21 podpisanie listu intencyjnego
2021-01-19 zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki Pergamin
2021-01-10 raport miesięczny XII.2020
2021-01-08 aktualizacja strategii na lata 2020 2022
2020-12-29 kupno akcji własnych
2020-12-28 podpisanie listu intencyjnego przez Ongeno
2020-12-23 sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy