pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-08-04 - JR HOLDING (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki JR HOLDING (jrholding) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiJR HOLDING
Nazwa skrócona jednostkiJRH
Numer w roku:9/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Spółki JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000393811 (dalej jako Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR HOLDING ASI S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 16:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty: ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 31.08.2020, projekty uchwał na ZWZ 31.08.2020, informacja o liczbie akcji i głosów, pełnomocnictwo osoba fizyczna, pełnomocnictwo osoba prawna, instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika, zestawienie zmian Statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
JRH - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 2020-08-31 (4).pdf (305 KB)
JRH - Projekty uchwał ZWZ 2020.08.31 (4).pdf (498 KB)
JRH - Zestawienie zmian Statutu ZWZ 2020.08.31 (4).pdf (388 KB)
JRH - Ogo lna liczba akcji i głoso w na ZWZ - 2020-07-30 (4).pdf (290 KB)
JRH - Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZZW 2020.08.31 (4).pdf (755 KB)
JRH - Pełnomocnictwo osoba fizyczna na ZWZ - 2020-08-31 (4).pdf (446 KB)
JRH - Pełnomocnictwo osoba prawna na ZWZ - 2020-08-31 (4).pdf (441 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
January CiszewskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy