pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-08-04 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr35/2020
Data sporządzenia:2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.08.2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000393811 (dalej jako Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR HOLDING ASI S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 16:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.
W załączeniu stosowne dokumenty:

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 31.08.2020,
projekty uchwał na ZWZ 31.08.2020,
informacja o liczbie akcji i głosów, pełnomocnictwo osoba fizyczna, pełnomocnictwo osoba prawna, instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika, zestawienie zmian Statutu.
Załączniki
PlikOpis
JRH - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 2020-08-31 (4).pdf
JRH - Projekty uchwał ZWZ 2020.08.31 (4).pdf
JRH - Zestawienie zmian Statutu ZWZ 2020.08.31 (4).pdf
JRH - Ogo lna liczba akcji i głoso w na ZWZ - 2020-07-30 (4).pdf
JRH - Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZZW 2020.08.31 (4).pdf
JRH - Pełnomocnictwo osoba fizyczna na ZWZ - 2020-08-31 (4).pdf
JRH - Pełnomocnictwo osoba prawna na ZWZ - 2020-08-31 (4).pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-04
January Ciszewski

Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok.26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email: asi@jrholdingasi.pl
www:www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy