pixelg
życiorysy członków RN - 2020-09-05 - JR HOLDING (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

życiorysy członków RN - komunikat spółki JR HOLDING (jrholding) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiJR HOLDING
Nazwa skrócona jednostkiJRH
Numer w roku:15/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) niniejszym przekazuje uzupełnienie raportu nr 13/2020 z dn. 1 września 2020 r., w którym poinformował o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji. Niniejsze uzupełnienie związane jest z przekazaniem życiorysów powołanych Członków Rady Nadzorczej, które nie zostały przekazane w raporcie nr 13/2020 z dn. 1 września 2020 r. Jednocześnie Zarząd przypomina, iż w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17/08/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku powołało w skład Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji następujące osoby: - Pana Tomasza Wykurz, - Pana Romana Pudełko, - Pana Marka Sobieskiego, - Pana Artura Górskiego, - Pana Edwarda Kóskę. Pan Artur Górski uchwałą nr 18/08/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Plik
JRH Formularz Członka RN MS.pdf (96 KB)
JRH Formularz Członka RN EK.pdf (240 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
January CiszewskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
JR Holding ASI SA
JRHOLDING
2020-10-15 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-10 raport miesięczny IX.2020
2020-10-07 kupno akcji przez członka RN
2020-10-02 sprzedaż akcji własnych
2020-10-01 zawarcie listu intencyjnego z KBJ SA
2020-09-30 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-29 kupno akcji przez członka RN
2020-09-25 kupno akcji One More Level SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy