pixelg
sprzedaż akcji przez przewodniczącego RN - 2020-03-26 - JWA SPÓŁKA AKCYJNA (jwa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez przewodniczącego RN - komunikat spółki JWA SPÓŁKA AKCYJNA (jwa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2020
Data sporządzenia:2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe ni ce obowi zki zarz dcze.
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 26.02.2020 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Artura Kurowickiego, tj. osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Artura Kurowickiego 136 038 akcji Emitenta na rynku NewConnect.

Przed transakcjami Pan Artur Kurowicki posiadał 476 591 akcji Emitenta co stanowiło 11,9 % ogólnej liczby akcji Emitenta.
Po transakcjach udział ten zmniejszył się do 340 553 co stanowi 8,5 % ogólnej liczby akcji Emitenta

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.
Załączniki
PlikOpis
pdf_71106.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Artur KurowickiPrzewodniczący Rady NadzorcczejKurowicki


Nazwa jednostki:JWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JWA S.A.
Adres:al.Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 1189033
Email:jwa.firma@gmail.com
www:www.jwa.com.pl
NIP:7822564519
REGON:302555141

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
JWA SA
JWA
2020-09-24 Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-28 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-08-27 sprzedaż serwisu internetowego
2020-08-26 odtworzenie produktów własnych
2020-08-16 publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii B
2020-08-14 SA-Q2
2020-07-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy