pixelg
zakończenie przydziału akcji serii B - 2020-10-29 - JWA SPÓŁKA AKCYJNA (jwa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakończenie przydziału akcji serii B - komunikat spółki JWA SPÓŁKA AKCYJNA (jwa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2020

Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Zakończenie przydziału Akcji serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020, informuje, że w dniu 29 października 2020 r. zakończono przydział akcji serii B. Tym samy dokonano przydziału 5.663.467 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) z 8.000.0000 (osiem milionów) akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Zarząd podejmie niezwłoczne działania mające na celu złożenie do sądu rejestrowego wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B. Zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") przekazanie Emitentowi środków odpowiadających wpłatom na akcje serii B nastąpi w terminie dwóch dni od dnia otrzymania przez KDPW oświadczenia Emitenta o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia jego kapitału zakładowego, wraz z potwierdzającym ten fakt aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-29Anna Nowicka-BalaPrezes ZarząduAnna Nowicka-Bala


Nazwa jednostki:JWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JWA S.A.
Adres:Schroegera 90 lok.B, 01-845 Warszawa
Telefon:+48 791 955 614
Fax:+48 (22) 486 31 44
Email:kontakt@jwa.com.pl
www:www.jwa.com.pl
NIP:7822564519
REGON:302555141

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy