pixelg
aneks o przedłużeniu finansowania do umowy kredytu odnawialnego - 2020-06-06 - KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA (kancelwec)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

aneks o przedłużeniu finansowania do umowy kredytu odnawialnego - komunikat spółki KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA (kancelwec) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2020

Data sporządzenia: 2020-06-06
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi ( Emitent , Spółka ), w nawiązaniu do raportu ESPI 37/2018 z dnia 06 lipca 2018 roku informuje, że w dniu 05 czerwca 2020 roku Spółka podpisała z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, o/korporacyjny Lodź, nr KRS: 00000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 0012545524-00291 (dalej: "Bank ) aneks o przedłużeniu o 12 miesięcy finansowania do Umowy o kredyt odnawialny z dnia 06 lipca 2018 roku (dalej: Umowa). Zgodnie z zapisami ww. aneksu kwota finansowania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) pozostałe warunki również nie uległy zmianie.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotność w aktualnej ogólnej sytuacji gospodarczej i pozytywną ocenę zdolności kredytowej Spółki oraz jej możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta, oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-06Remigiusz BrzezińskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Adres:PIOTRKOWSKA 270, 90-361 ŁÓDŹ
Telefon:+48 (42) 681 74 74
Fax:+48 (42) 681 74 70
NIP:7252042800
REGON:101064884

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Prawna Inkaso WEC SA
KANCELWEC
2020-06-30 spłata zobowiązań krótkoterminowych
2020-06-26 zmiana w RN
2020-06-26 wypłata dywidendy 0,02 zł/akcja
2020-06-26 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,02 zł/akcja, zmiana w RN
2020-06-25 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-06-06 aneks o przedłużeniu finansowania do umowy kredytu odnawialnego
2020-06-06 WZ - korekta zwołania walnego
2020-06-06 WZ - korekta zwołania walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy