pixelg
WZ - korekta zwołania walnego - 2020-06-06 - KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC (kancelwec)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - korekta zwołania walnego - komunikat spółki KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC (kancelwec) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiKANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC
Nazwa skrócona jednostkiKPI
Numer w roku:5/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 4/2020 opublikowanego w dniu 29 maja 2020 roku, dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2020 r. Korekty dokonano w dokumencie: Ogłoszenie o zwołaniu WZA i dotyczy daty punktu: Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej . Ponadto w ogłoszeniu, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej, błędnie podano datę pierwszego dnia powszedniego po record date . W związku z faktem, iż dzień 11 czerwca 2020 roku jest dniem wolnym od pracy, pierwszy dzień powszedni po record date wypada 12 czerwca 2020 r. Przed korektą było: Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. ( ) Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 10 czerwca 2020 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (29 maja 2020 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (11 czerwca 2020 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po korekcie jest: Zarząd, jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. ( ) Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 10 czerwca 2020 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (29 maja 2020 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (12 czerwca 2020 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W załączeniu ostateczna, poprawna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa, których treść nie uległa zmianie. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Plik
KPI WEC - projekty uchwał ZWZ (1).pdf (612 KB)
KPI WEC - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.docx.pdf (960 KB)
KPI WEC - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ korekta.pdf (684 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Remigiusz BrzezińskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Prawna Inkaso WEC SA
KANCELWEC
2020-06-30 spłata zobowiązań krótkoterminowych
2020-06-26 zmiana w RN
2020-06-26 wypłata dywidendy 0,02 zł/akcja
2020-06-26 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,02 zł/akcja, zmiana w RN
2020-06-25 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-06-06 aneks o przedłużeniu finansowania do umowy kredytu odnawialnego
2020-06-06 WZ - korekta zwołania walnego
2020-06-06 WZ - korekta zwołania walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy