pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-06-03 - KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (kbj)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (kbj) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020
Data sporządzenia:2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ) zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Walne Zgromadzenie ). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
2020-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
2020-06-03_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdfProjekty uchwał ZWZ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-03Artur JedynakPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KBJ S.A.
Adres:Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
Telefon:+48 22 652 32 30
Fax:+48 22 417 57 82
Email:biuro@kbj.com.pl
www:www.kbj.com.pl
NIP:726-257-17-99
REGON:100393858

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
KBJ SA
KBJ
2020-07-01 WZ - korekta dot. daty przerwy walnego
2020-06-30 WZ - przerwa w obradach
2020-06-27 WZ - zmiana miejsca odbycia walnego
2020-06-27 zmiana adresu
2020-06-27 kupno akcji przez Januarego Ciszewskiego
2020-06-27 sprzedaż akcji przez A. Jedynaka, Ł. Krotowskiego i M. Weighta
2020-06-10 podpisanie umowy z PKP PLK
2020-06-10 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy