pixelg
podpisanie umowy sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa - 2021-03-26 - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (kghm)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie umowy sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa - komunikat spółki KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (kghm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2021

Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z 1 października 2020 r. KGHM Polska Miedź S.A. ( Spółka ) informuje, że 26 marca 2021 r. doszło do zawarcia pomiędzy udziałowcami reprezentującymi 100% kapitału zakładowego PGE EJ 1 sp. z o.o. a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ( Skarb Państwa ), umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym PGE EJ 1 sp. z o.o. ( Umowa ).

Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. oprócz Spółki są to PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A., oraz TAURON Polska Energia S.A. ( Wspólnicy ). PGE EJ 1 sp. z o.o. jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka posiadała 10 proc. udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

Cena sprzedaży za udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o., należące do KGHM Polska Miedź S.A. została uzgodniona w wysokości 53 136 200 zł, z zastrzeżeniem, że może ona podlegać potransakcyjnie korekcie w związku z koniecznością aktualizacji wyceny rynkowej wartości udziałów PGE EJ 1 sp. z o.o. na dzień podpisania Umowy. Zaktualizowany raport z wyceny będzie stanowił podstawę oszacowania ostatecznej (skorygowanej) ceny sprzedaży. Zapłata za udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. nastąpi nie później niż do 31 marca 2021 r.

Ponadto, Wspólnicy zawarli z PGE EJ 1 sp. z o.o. aneks do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2015 r. ws. WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons, do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Marcin ChludzińskiPrezes Zarządu
2021-03-26Adam BugajczukWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
Telefon:(+48) 76 7478 200
Fax:(+48) 76 7478 500
Email:ir@kghm.com
www:www.kghm.com
NIP:6920000013
REGON:390021764

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
KGHM Polska Miedź SA
KGHM
2021-06-23 wyniki V.2021
2021-06-16 zgoda zarządu na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
2021-06-09 WZ - projekty uchwał
2021-06-09 WZ - zwołanie walnego
2021-06-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-06-08 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1,5 zł/akcja
2021-06-07 wypłata dywidendy 1,5 zł/akcja
2021-05-25 wyniki IV.2021

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy