pixelg
Korekta SA - R - 2020-09-25 - KANCELARIA MEDIUS (kme)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta SA - R - komunikat spółki KANCELARIA MEDIUS (kme) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:47/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ( Emitent ) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019, który został pierwotnie przekazany raportem bieżącym EBI nr 30/2020. Korekta treści raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019 wynika z korekty błędu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia dla poprzedniego Zarządu, który wpłynął na następujące pozycje sprawozdania: - aktywa z tytułu odroczonego podatku zwiększyły się o 252.252,00 zł - rezerwy krótkoterminowe zwiększyły się o 1.327.641,00 zł - strata netto uległa zwiększeniu o 1.075.389,00 zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Plik
KME S.A._JSF_Sprawozdanie z badania_24.09.2020.pdf (351 KB)
Korekta Raportu Rocznego 2019 KME.pdf (2039 KB)
Korekta_Medius_JSF_2019.pdf (893 KB)
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki 2019.pdf (1349 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Przemysław DąbrowskiPrezes Zarządu
Marcin TokarekCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Medius SA
KME
2020-10-05 SA-Q2 i SA-QS2
2020-10-02 termin publikacji raportu SA-Q2
2020-10-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-02 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
2020-10-01 złożenie oświadczenia o uznaniu wierzytelności
2020-09-30 rezygnacja członka RN
2020-09-30 zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań z tytułu kary umownej
2020-09-29 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy