pixelg
sprzedaż akcji przez MM Investments sp. z o. o. - 2020-10-29 - KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA (kme)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez MM Investments sp. z o. o. - komunikat spółki KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA (kme) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2020
Data sporządzenia:2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu 28 października 2020 roku Emitent otrzymał od MM-Investments & Co sp. z o.o. ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") informujące, że w wyniku sprzedaży w dniu 23 października 2020 roku łącznie 770.505 akcji zwykłych na okaziciela Spółki: 450.000 akcji Spółki w transakcji pakietowej na rynku NewConnect oraz 320.505 akcji Spółki w transakcji na podstawie umowy cywilno-prawnej, łączny udział Zawiadamiającego zmniejszył się poniżej progu 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Zawiadamiający posiadał 4.066.262 akcji Spółki reprezentujących 27,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4.066.262 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Zawiadamiający posiada 3.295.757 akcji Spółki reprezentujących 22,56 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.295.757 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
PlikOpis
Informacja przekazana na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-29Przemysław Dąbrowski
Prezes Zarządu
2020-10-29Marcin Tokarek Członek Zarządu


Nazwa jednostki:KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KANCELARIA MEDIUS S.A.
Adres:Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Telefon:+48 12 265 12 76
Fax:+48 12 265 12 76
NIP:679 30 70 026
REGON:121850740

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy