pixelg
WZO - zwołanie zgromadzenia obligatariuszy - 2021-01-21 - KANCELARIA MEDIUS (kme)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZO - zwołanie zgromadzenia obligatariuszy - komunikat spółki KANCELARIA MEDIUS (kme) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:1/2021
Rok bieżący:2021
Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, ul. Babińskiego 69, 39-393 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397680 (zwana dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 50 § 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm., zwana dalej: "Ustawą o obligacjach") oraz na podstawie pkt 2.1 ii) Załącznika nr 1 do Warunków emisji obligacji serii N (zwane dalej: "Warunki Emisji Obligacji") w związku z art. 51 Ustawy o obligacjach zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii N (zwane dalej: "Zgromadzeniem Obligatariuszy") na dzień 19 lutego 2021 roku, na godzinę: 12:00, w lokalu pod adresem: Businessroom Centrum Szkoleniowe, ulica Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także warunków udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst .
Plik
Medius - Seria N - Ogłoszenie o zwołaniu ZO.pdf (271 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Przemysław DąbrowskiPrezes Zarządu
Marcin TokarekCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Medius SA
KME
2021-02-15 SA - QS4 i SA - Q4
2021-01-29 ustanowienie Rady Wierzycieli
2021-01-29 terminarz raportów
2021-01-21 WZO - zwołanie zgromadzenia obligatariuszy
2021-01-21 WZO - zwołanie zgromadzenia obligatariuszy
2020-12-21 zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia finansowego
2020-12-10 kupno akcji przez Krzysztofa Moska
2020-11-30 sprzedaż akcji przez MM-Investments & Co sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy