pixelg
WZO - zwołanie zgromadzenia obligatariuszy - 2021-01-21 - KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA (kme)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZO - zwołanie zgromadzenia obligatariuszy - komunikat spółki KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA (kme) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, ul. Babińskiego 69, 39-393 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397680 (zwana dalej: Spółką ), działając na podstawie art. 50 § 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm., zwana dalej: Ustawą o obligacjach ) oraz na podstawie pkt 2.1 ii) Załącznika nr 1 do Warunków emisji obligacji serii N (zwane dalej: Warunki Emisji Obligacji ) w związku z art. 51 Ustawy o obligacjach zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii N (zwane dalej: Zgromadzeniem Obligatariuszy ) na dzień 19 lutego 2021 roku, na godzinę: 12:00, w lokalu pod adresem: Businessroom Centrum Szkoleniowe, ulica Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także warunków udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.
Załączniki
PlikOpis
Medius - Seria N - Ogłoszenie o zwołaniu ZO.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Przemysław DąbrowskiPrezes Zarządu
2021-01-21Marcin TokarekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KANCELARIA MEDIUS S.A.
Adres:Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Telefon:+48 12 265 12 76
Fax:+48 12 265 12 76
NIP:679 30 70 026
REGON:121850740

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Medius SA
KME
2021-02-15 SA - QS4 i SA - Q4
2021-01-29 ustanowienie Rady Wierzycieli
2021-01-29 terminarz raportów
2021-01-21 WZO - zwołanie zgromadzenia obligatariuszy
2021-01-21 WZO - zwołanie zgromadzenia obligatariuszy
2020-12-21 zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia finansowego
2020-12-10 kupno akcji przez Krzysztofa Moska
2020-11-30 sprzedaż akcji przez MM-Investments & Co sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy