pixelg
SA-R i SA-RS - 2020-10-01 - KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (komputron)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R i SA-RS - komunikat spółki KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (komputron) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-04-01 do 2020-03-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-003Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołczyńska37
(ulica)(numer)
061 8359400061 8359401
(telefon)(fax)
office@komputronik.plwww.komputronik.com
(e-mail)(www)
9720902729634404229
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 649 170 1 997 717 381 191464 931
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(50 383)16 623 -11 6463 869
Zysk (strata) brutto(91 617)10 711 -21 1762 493
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(83 539)7 917 -19 3091 843
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej84 660 25 510 19 5685 937
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(12 100)(27 233)-2 797-6 338
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(29 226)2 912 -6 755678
Przepływy pieniężne netto, razem43 3341 18910 016277
Aktywa razem 444 031 532 160 97 540123 721
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania363 047367 39579 75085 415
Zobowiazania długoterminowe24 175 9 335 5 3112 170
Zobowiązania krótkoterminowe 338 872 358 060 74 44083 245
Kapitał własny 80 984 164 765 17 79038 306
Kapitał zakładowy 979 979 215228
Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (8,53)0,81 -1,970,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (8,53)0,81 -1,970,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)8,2716,821,823,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)8,2716,821,823,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00
dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 491 029 1 791 017 344 638 416 826
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(35 847)15 246 (8 286)3 548
Zysk (strata) brutto(126 007)10 792 (29 125)2 512
Zysk (strata) netto(120 250)9 514 (27 795)2 214
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej89 375 132 20 658 31
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(18 606)(1 461)(4 301)(340)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(28 727)3 069 (6 640)714
Przepływy pieniężne netto, razem42 0421 740 9 718 405
Aktywa razem 408 674 547 614 89 773 127 314
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania342 882361 18075 321 83 970
Zobowiazania długoterminowe19 994 6 350 4 392 1 476
Zobowiązania krótkoterminowe 322 888 354 830 70 929 82 494
Kapitał własny 65 792 186 434 14 452 43 344
Kapitał zakładowy 979 979 215 228
Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (12,28)0,97 -2,840,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (12,28)0,97 -2,840,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)6,7219,041,484,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)6,7219,041,484,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie z działalności Grupy Komputronik za rok 2019_WB_SP-sig.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik na 31.03.2020
SSF GK Komputronik 31.03.JRO_WB_SP-sig.pdfskonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Komputronik na 31.03.2020
JSF Komputronik 31.03.JRO_WB_SP-sig.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik SA na 31.03.2020
Raport CSR za rok 2019_WB_SP-sig.pdfRaport CSR na 31.03.2020
Komputronik S.A. w restrukturyzacji 2019 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie audytora z badania SSF na 31.03.2020
Komputronik S.A. w restrukturyzacji 2019 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie audytora z badania SF na 31.03.2020
2d_GRUPA_Ocena RN dot. sprawozdań rocznych_par_71 ust. 1 pkt 12. FY2019.pdfOświadczenie RN dot. SSF na 31.03.2020
2c_GRUPA_Oświadczenie RN dot. KA_par_71 ust. 1 pkt 8. FY2019.pdfOświadczenie RN dot. Komitetu Audytu 71 ust. 1
1c_JEDNOSTKA_Oświadczenie RN dot. KA_par_70 ust. 1 pkt 8. FY2019.pdfOświadczenie RN dot Komitetu Audytu 70 ust. 1
1d_JEDNOSTKA_Ocena RN dot. sprawozdań rocznych_par_70 ust. 1 pkt 14. FY2019.pdfOświadczenie RN dot. JSF na 31.03.2020
wybrane jednostkowe dane w EUR.pdfWybrane dane finansowe w EUR dla JSF na 31.03.2020
JSF Informacja Zarz na podstawie ośw. RN 70 ust. 1 pkt 7_WB_SP-sig.pdfInformacja Zarządu na pods. oświadczeń RN 70 ust. 1
SSF Informacja Zarz na podstawie ośw. RN 71 ust. 1 pkt 7_WB_SP-sig.pdfInformacja Zarządu na podst. oświadczeń RN 71 ust. 1
Informacja Zarządu o rzetelności sprawozdania_WB_SP-sig.pdfInformacja Zarządu o rzetelności sprawozdania
Wybrane skonsolidowane dane EUR.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe w EUR dla SSF na 31.03.2020
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Wojciech BuczkowskiPrezes Zarządu
2019-09-30Sebastian PawłowskiWiceprezes Zarządu
2020-09-30Patryk FilipiakPrezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A - Zarządca Komputronik S.A
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Joanna RoeskeGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KOMPUTRONIK S.A.
Adres:Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
Telefon:061 8359400
Fax:061 8359401
Email:office@komputronik.pl
www:www.komputronik.com
NIP:9720902729
REGON:634404229

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Komputronik SA
KOMPUTRON
2020-10-23 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-10-13 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-10-01 SA-R i SA-RS
2020-09-30 informacje nt. terminu złożenia spisów wierzytelności
2020-09-29 zawarcie umowy faktoringowej
2020-09-28 wyniki za rok 2019/2020
2020-09-01 wstępne wyniki za Q1 2020/2021
2020-08-31 złożenie planów restrukturyzacyjnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy