List intencyjny w sprawie nabycia aktywów grupy kapitałowej Scholz - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

List intencyjny w sprawie nabycia aktywów grupy kapitałowej Scholz

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiELEMENTAL
Nazwa skrócona jednostkiEMT
Numer w roku:86/2013
Rok bieżący:2013
Zarząd Elemental Holding S.A. (\"Elemental Holding\", \"Spółka\") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany z Scholz AG, z siedzibą w Essingen, (Niemcy) (\"Scholz\") list intencyjny (\"List Intencyjny\"), którego przedmiotem jest potwierdzenie woli prowadzenia negocjacji dotyczących możliwości, warunków i terminu dokonania przez Elemental Holding nabycia aktywów grupy kapitałowej Scholz zlokalizowanych w Polsce w następujących podmiotach gospodarczych: a) Scholz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, adres 42-504 Będzin ul. Dąbrowska 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 72046 b) Zakład Przerobu Złomu Skaw-Met Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, adres 32-050 Skawina ul. Energetyków 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 434426. oraz określenie warunków przeprowadzenia due diligence w/w podmiotów/aktywów. List Intencyjny może zostać rozszerzony na aktywa Scholz znajdujące się na terytorium Słowacji i Rumunii w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez Spółkę i zaakceptowanego przez Scholz. Strony postanawiają zakończyć Negocjacje najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014. Jeżeli w tym terminie nie dojdzie do podpisania umowy nabycia lub innych wiążących dokumentów transakcyjnych uznaje się że negocjacje zakończyły się bez osiągnięcia porozumienia co do realizacji nabycia. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Elemental Holding i Scholz. Scholz AG jest jedną z wiodących na świecie firm, jeśli chodzi o recyklingu złomu stali i metali nieżelaznych. Z 7500 pracownikami w 500 lokalizacjach na całym świecie, Grupa Scholz przetwarza około 10,5 mln ton materiału rocznie. Grupa Scholz jest aktywna w obszarach biznesowych ściśle związanych z recyklingiem metalu - jako producent i dostawca aluminium i wysokiej jakości stali oraz jako partnera w zakresie usług przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług unieszkodliwiania i logistyki. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1, Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-10-10 12:19:20 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2013-10-10 12:19:20 Jarosław Michalik Członek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Elemental Holding SA
ELEMENTAL
2019-09-17 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-09-17 WZ - podjęte uchwały
2019-09-06 nabycie akcji przez Joannę Rogucką
2019-09-06 kupno akcji przez JJR Invest sp. z o. o.
2019-08-29 zakończenie oferty zakupu akcji przez spółkę zależną
2019-08-22 zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych płytek elektronicznych
2019-08-20 WZ - uzupełnienie porządku obrad
2019-08-13 kupno akcji własnych przez spółkę zależną

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d