pixelg
List intencyjny w sprawie nabycia aktywów grupy kapitałowej Scholz - 2013-10-10 - ELEMENTAL (elemental)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

List intencyjny w sprawie nabycia aktywów grupy kapitałowej Scholz - komunikat spółki ELEMENTAL (elemental) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiELEMENTAL
Nazwa skrócona jednostkiEMT
Numer w roku:86/2013
Rok bieżący:2013
Zarząd Elemental Holding S.A. (\"Elemental Holding\", \"Spółka\") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany z Scholz AG, z siedzibą w Essingen, (Niemcy) (\"Scholz\") list intencyjny (\"List Intencyjny\"), którego przedmiotem jest potwierdzenie woli prowadzenia negocjacji dotyczących możliwości, warunków i terminu dokonania przez Elemental Holding nabycia aktywów grupy kapitałowej Scholz zlokalizowanych w Polsce w następujących podmiotach gospodarczych: a) Scholz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, adres 42-504 Będzin ul. Dąbrowska 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 72046 b) Zakład Przerobu Złomu Skaw-Met Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, adres 32-050 Skawina ul. Energetyków 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 434426. oraz określenie warunków przeprowadzenia due diligence w/w podmiotów/aktywów. List Intencyjny może zostać rozszerzony na aktywa Scholz znajdujące się na terytorium Słowacji i Rumunii w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez Spółkę i zaakceptowanego przez Scholz. Strony postanawiają zakończyć Negocjacje najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014. Jeżeli w tym terminie nie dojdzie do podpisania umowy nabycia lub innych wiążących dokumentów transakcyjnych uznaje się że negocjacje zakończyły się bez osiągnięcia porozumienia co do realizacji nabycia. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Elemental Holding i Scholz. Scholz AG jest jedną z wiodących na świecie firm, jeśli chodzi o recyklingu złomu stali i metali nieżelaznych. Z 7500 pracownikami w 500 lokalizacjach na całym świecie, Grupa Scholz przetwarza około 10,5 mln ton materiału rocznie. Grupa Scholz jest aktywna w obszarach biznesowych ściśle związanych z recyklingiem metalu - jako producent i dostawca aluminium i wysokiej jakości stali oraz jako partnera w zakresie usług przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług unieszkodliwiania i logistyki. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1, Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-10-10 12:19:20 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2013-10-10 12:19:20 Jarosław Michalik Członek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy