Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WYBÓR PODMIOTU DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2013

2013-12-12 16:00:45

Nazwa jednostkiOPENNET
Nazwa skrócona jednostkiOPE
Numer w roku:31/2013
Rok bieżący:2013
    Zarząd spółki OPEN-NET S.A. (\"Spółka\", \"Emitent\"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku podpisano umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2013 z biegłym rewidentem firmą \"CONSULTA \"Podmiot Uprawniony Do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego  mgr Lucyna Jewulska-Budzik 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 12  tel/fax  266-18-35 , 267-30-72 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 8177 zgodnie z podjętą przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 listopada 2013 r. uchwałą nr 9/VI/11/2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2013.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
    
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-12-12 16:00:45 Janusz Kumala Prezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d