pixelg
Informacja o wypłacie dywidendy - 2014-06-09 - EUROTAX (eurotax)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Informacja o wypłacie dywidendy - komunikat spółki EUROTAX (eurotax) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiEUROTAX
Nazwa skrócona jednostkiETX
Numer w roku:15/2014
Rok bieżący:2014
Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż na mocy uchwały nr 8 z dnia 9 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za rok obrotowy 2013 r. w wysokości 500 000 zł (0,10 zł na akcję), co stanowi 30% osiągniętego zysku w roku obrotowym. Uprawnieni do dywidendy są akcjonariusze posiadający akcje serii A. Dniem dywidendy podczas którego będzie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 będzie dzień 27 czerwca 2014 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 lipca 2014 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-06-09 14:13:15 Adam Powiertowski Prezes Zarządu
2014-06-09 14:13:15 Tomasz Jamrozy Członek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Euro-Tax.pl SA
EUROTAX
2021-01-08 wyniki XII.2020
2020-12-08 wyniki XI.2020
2020-11-26 kupno akcji przez OPTI TFI SA
2020-11-16 SA-Q3 i SA-QS3
2020-11-12 powołanie nowej spółki współzależnej
2020-11-06 korekta RB 16/2020 i 17/2020
2020-11-06 wyniki X.2020
2020-10-16 wybór audytora

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy