pixelg
Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2014r. - 2014-10-01 - 11 BIT STUDIOS (11bit)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2014r. - komunikat spółki 11 BIT STUDIOS (11bit) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostki11 BIT STUDIOS
Nazwa skrócona jednostki11B
Numer w roku:22/2014
Rok bieżący:2014
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za drugi kwartał 2014r. uzupełniony o skonsolidowane dane finansowe grupy oraz o dane finansowe spółki zależnej Games Republic Limited. Podstawa prawna : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Plik
Raport kwartalny skonsolidowany 11 BIT STUDIOS SA za II kwartal 2014 KOREKTA (466 KB)
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-10-01 16:01:44 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2014-10-01 16:01:44 Bartosz Brzostek Członek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy