pixelg
korekta SA-Q2 - 2015-09-22 - VIVID GAMES (vivid)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-Q2 - komunikat spółki VIVID GAMES (vivid) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiVIVID GAMES
Nazwa skrócona jednostkiVVD
Numer w roku:48/2015
Rok bieżący:2015
Zarząd VIVID GAMES S.A. przekazuje Korektę Raportu Kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Zmian dokonano w tabeli Rachunek Przepływów Pieniężnych w pozycjach: Korekty razem, Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów, Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, Inne korekty, Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, Wydatki, Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, Inwestycje na aktywa finansowe, Inne wydatki inwestycyjne, Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, Spłaty kredytów i pożyczek, Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, Odsetki oraz Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za okres 01.01.2015-30.06.2015 oraz za okres za okres 01.04.2015 - 30.06.2015 a także dodatkowo w pozycji Amortyzacja, Przepływy pieniężne netto razem, Środki pieniężne na początek okresu i Środki pieniężne na koniec okresu za okres za okres 01.04.2015 - 30.06.2015, co zostało wskazane w dokumencie załączonym do raportu - WYJAŚNIENIE KOREKTY RAPORTU KWARTALNEGO. Wprowadzona korekta była konieczna z powodu błędów obrachunkowych w pierwotnym raporcie za II kwartał 2015 roku. W załączniku 2 do raportu EBI Zarząd przedstawia RAPORT PO KOREKCIE uwzględniający dokonane korekty. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO oraz pkt. VII Zał. 1 do Uchwały Nr 646/2011.
Plik
WYJAŚNIENIE KOREKTY RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2015.pdf (322 KB)
VividGames_RaportKwartalny_2Q2015 po korekcie IX15.pdf (2074 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Remigiusz KościelnyPrezes Zarządu
Roy HuppertCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy