pixelg
postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego emisji akcji serii I - 2016-03-15 - SYMBIO POLSKA (symbio)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego emisji akcji serii I - komunikat spółki SYMBIO POLSKA (symbio) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiSYMBIO POLSKA
Nazwa skrócona jednostkiSYM
Numer w roku:15/2016
Rok bieżący:2016
Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 4 marca br. w przedmiocie zabezpieczenia powództwa akcjonariuszy Spółki poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego. Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie wnioskodawców - akcjonariuszy Spółki: EECP I S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu i SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) z siedzibą w Waszyngtonie (DC) - o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Sąd zobowiązał wnioskodawców do wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku w terminie 2 tygodni od chwili doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Imię i nazwiskoStanowisko
Tomasz ZarzykaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy