postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego emisji akcji serii I - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

POSTANOWIENIE SĄDU O ZABEZPIECZENIU POWÓDZTWA POPRZEZ ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO EMISJI AKCJI SERII I

2016-03-15 14:36:06

Nazwa jednostkiSYMBIO POLSKA
Nazwa skrócona jednostkiSYM
Numer w roku:15/2016
Rok bieżący:2016
Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 4 marca br. w przedmiocie zabezpieczenia powództwa akcjonariuszy Spółki poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego. Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie wnioskodawców - akcjonariuszy Spółki: EECP I S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu i SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) z siedzibą w Waszyngtonie (DC) - o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Sąd zobowiązał wnioskodawców do wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku w terminie 2 tygodni od chwili doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Imię i nazwiskoStanowisko
Tomasz ZarzykaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Symbio Polska SA

SYMBIO
2019-05-10 SA-Q1
2019-04-01 zmiana terminu wykupu obligacji serii F
2019-03-18 kupno akcji przez Look Group sp z o.o.
2019-03-15 kupno akcji przez podmiotu powiązanego
2019-03-15 częściowy wykup obligacji serii F
2019-03-15 sprzedaż akcji przez TFI Capital Partners SA
2019-03-07 zmiana terminu wykupu obligacji serii F
2019-03-06 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d