pixelg
Informacje w sprawie oczekiwanego terminu wykupu obligacji serii X - 2013-06-28 - MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA (miraculum)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Informacje w sprawie oczekiwanego terminu wykupu obligacji serii X - komunikat spółki MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA (miraculum) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Informacje w sprawie oczekiwanego terminu wykupu obligacji serii X
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że Spółka kontynuuje rozmowy w sprawie zrefinansowania całości zadłużenia Spółki z tytułu niewykupionych obligacji serii X. Spółka zdaje sobie sprawę z ciążących na niej zobowiązań i dokłada wszelkich starań aby je wykonać. W tym celu Spółka planuje nie później niż do końca lipca b.r. wyemitować nowe obligacje, z których środki zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii X. W związku z tym oczekiwany termin wykupu obligacji serii X to 31 lipca 2013 r. W przypadku, gdyby środki pozyskane z nowej emisji obligacji nie wystarczyły do pełnego zaspokojenia obligatariuszy serii X, Spółka dokona proporcjonalnego częściowego wykupu obligacji. Informujemy ponadto, że Zarząd Spółki prowadzi obecnie indywidualne negocjacje z wierzycielami (także obligacyjnymi) zainteresowanymi konwersją swoich wierzytelności na akcje nowej emisji. Akcje będą oferowane po cenie nominalnej, tj. 0,09 zł. Akcje zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów, w terminie do końca września b.r. Szacujemy, że w wyniku konwersji długu na koniec III kwartału b.r. łącznie zadłużenie Spółki zmniejszy się pomiędzy 10 a 15 mln zł. Spółka potwierdza, że wszystkie wierzytelności z tytułu obligacji serii X są należne i wymagalne, a zabezpieczenia tych wierzytelności nie uległy pogorszeniu i nadal istotnie przekraczają wartość zobowiązań z tytułu obligacji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-28 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-06-28 Krzysztof Urbański Członek Zarządu


Nazwa jednostki:MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MIRACULUM S.A.
Adres:prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Telefon:12-376-83-05
Fax:12-376-84-03
Email:inwestor@miraculum.pl
www:www.miraculum.pl
NIP:726 23 92 016
REGON:472905994

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy