pixelg
Wstępna informacja o wynikach finansowych w III kwartale 2013 r. - 2013-10-17 - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (alior)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Wstępna informacja o wynikach finansowych w III kwartale 2013 r. - komunikat spółki ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (alior) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-17
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Wstępna informacja o wynikach finansowych w III kwartale 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W celu zapewnienia jednolitej i rzetelnej komunikacji uczestnikom rynku kapitałowego Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o podjętych decyzjach istotnie wpływających na wyniki Banku w III kwartale 2013 r. W wyniku odbytych spotkań oraz wymiany korespondencji z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") dotyczącej sposobu wykonania zaleceń KNF w zakresie księgowego ujmowania przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń Zarząd Banku postanowił w najpełniejszy sposób wdrożyć oczekiwania KNF odnośnie metody rozpoznawania przychodów z bancassurance i tym samym zdecydował się wprowadzić pełną periodyzację tych przychodów przez Bank bez rozpoznawania jakichkolwiek przychodów upfront. W ocenie Zarządu Banku zmiana ta będzie miała negatywny wpływ na wyniki III kwartału 2013 r, tj. nastąpi obniżenie wyniku netto w III kwartale 2013 r. o około 105 M PLN. Spowoduje ona również na dzień 31.12.2012 r. obniżenie poziomu kapitałów własnych o około 330 M PLN oraz obniżenie współczynnika Tier 1 o około 2,3% (tj. z poziomu 14,54% do około 12,24%) Jednocześnie Zarząd pragnie podkreślić, że wyżej wymieniona zmiana metody rozliczenia przychodów z bancassurance nie będzie mieć wpływu na realizowany przez Bank model biznesowy i potencjał wzrostu. Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r. zawierający jednostkową kwartalną informację finansową opublikowany zostanie 14 listopada 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-17 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI


Nazwa jednostki:ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALIOR BANK S.A.
Adres:ŁOPUSZAŃSKA 38D, 02-232 WARSZAWA
Telefon:22 417 38 60
Fax:22 555 23 23
Email:relacje.inwestorskie@alior.pl
www:www.aliorbank.pl
NIP:107-001-07-31
REGON:141387142

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Alior Bank SA
ALIOR
2020-05-21 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-21 powołanie członków RN
2020-05-21 WZ - podjęte uchwały: powołanie członków Rn, zmiana statutu
2020-05-20 rezygnacje członków RN
2020-05-18 WZ - projekty uchwał
2020-05-18 rezygnacja członka RN
2020-05-15 WZ - przypomnienie o zmianie miejsca odbycia walnego
2020-05-13 zmiany w zarządzie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy