pixelg
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy - 2014-06-06 - ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA (ergis)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy - komunikat spółki ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA (ergis) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS - EUROFILMS S.A.
Temat
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje niniejszym, że w dniu 5 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2013 rok w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 3 943 598,90 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 16 czerwca 2014 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 5 czerwca 2014 roku wynosi 39 435 989 sztuk. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 2
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-06 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2014-06-06 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERGIS - EUROFILMS S.A.
Adres:Tamka 16, 00-349 Warszawa
Telefon:022 828 04 10
Fax:022 828 04 14
Email:sekretariat@ergis-eurofilms.eu
www:www.ergis-eurofilms.eu
NIP:5730003999
REGON:150175921

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy