pixelg
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-09
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 9 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku Spółki za 2013 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 6 393 520,00 zł (sześć milionów trzysta dziewięćset trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych). Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 22 834 000 szt., a na jedną akcję przypada 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 jest dzień 30 czerwca 2014 roku, zaś dniem wypłaty dywidendy – 16 lipca 2014 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-09 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
2014-06-09 Andrzej Lipowicz Prokurent


Nazwa jednostki:SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELENA FM S.A.
Adres:Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
Telefon:071 78 38 210
Fax:071 78 38 291
Email:selenafm@selena.com
www:www.selena.com
NIP:884-00-30-013
REGON:890226440

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Selena FM SA
SELENAFM
2020-02-14 utworzenie nowej spółki zależnej
2020-01-15 terminarz raportów
2019-11-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-11-29 akcje w posiadaniu Krzysztofa Domareckiego
2019-11-29 kupno akcji przez Syrius Investments S.a.r.l.
2019-11-29 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-10-07 rezygnacja członka zarządu
2019-09-27 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR