pixelg
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A. - 2014-06-09 - SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (selenafm)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A. - komunikat spółki SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (selenafm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-09
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 9 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku Spółki za 2013 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 6 393 520,00 zł (sześć milionów trzysta dziewięćset trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych). Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 22 834 000 szt., a na jedną akcję przypada 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 jest dzień 30 czerwca 2014 roku, zaś dniem wypłaty dywidendy – 16 lipca 2014 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-09 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
2014-06-09 Andrzej Lipowicz Prokurent


Nazwa jednostki:SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELENA FM S.A.
Adres:Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
Telefon:071 78 38 210
Fax:071 78 38 291
Email:selenafm@selena.com
www:www.selena.com
NIP:884-00-30-013
REGON:890226440

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy