pixelg
informacja o dywidendzie - 2014-06-24 - KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (efekt)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja o dywidendzie - komunikat spółki KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (efekt) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
informacja o dywidendzie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku podjęło Uchwałę Nr 8, w której na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczono kwotę 1.101.603,75 zł. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,65 zł brutto, na jedna akcję uprzywilejowaną 0,78 zł brutto. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w ilości 1.665.150 sztuk. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 17 września 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy to 10 października 2014 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Bogumił Adamek Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:EFEKT
Adres:Opolska 12, 31-323 Kraków
Telefon:012 420 33 30
Fax:012 420 33 44
Email:korporacja@efektsa.pl
www:www.efektsa.pl
NIP:6760077402
REGON:001413856

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Korporacja Gospodarcza Efekt SA
EFEKT
2021-06-11 WZ - zmiana porządku obrad
2021-06-09 nabycie akcji przez porozumienie akcjonariuszy
2021-06-09 otrzymanie protokołu z ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
2021-06-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-05-21 zawarcie znaczącej umowy
2021-05-20 SA - QSr1
2021-04-26 SA-RS
2021-04-26 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy