pixelg
Informacja o wypłacie dywidendy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Informacja o wypłacie dywidendy

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013. Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanowiło zysk netto za 2013 rok w wysokości 14 183 698,82 zł przeznaczyć: a) w kwocie 10 681 622,58 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; b) w kwocie 3 502 076,24 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki ustaliło dzień dywidendy na 10 lipca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2014 roku. Dywidendą objętych zostało 13 469 524 akcji APLISENS S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2014-06-24 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak


Nazwa jednostki:APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APLISENS S.A.
Adres:Morelowa 7, 03-192 Warszawa
Telefon:22 814 07 77
Fax:22 814 07 78
Email:aplisens@aplisens.pl
www:www.aplisens.pl
NIP:113-08-88-504
REGON:012265485

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR