pixelg
nabycie akcji przez Włodzimierza Lesińskiego - 2016-04-01 - DECORA SA (decora)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

nabycie akcji przez Włodzimierza Lesińskiego - komunikat spółki DECORA SA (decora) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2016

Data sporządzenia: 2016-04-01
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 kwietnia 2016 roku, sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o tym, że w wyniku nabycia przez akcjonariusza Włodzimierza Lesińskiego (zwanego dalej: Akcjonariuszem ) akcji spółki Decora S.A., nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Decora S.A. było nabycie przez Akcjonariusza w okresie od 29 do 31 marca 2016 r., łącznie 353.268 szt. akcji Emitenta.
Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza przed zawarciem wskazanych wyżej transakcji nabycia, tj. na dzień 28 marca 2016r. wynosiła 2.989.140 sztuk akcji Decora S.A., stanowiących 26,44% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.989.140 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 26,44% ogólnej liczby głosów.

Liczba aktualnie posiadanych przez Akcjonariusza akcji, tj. na dzień zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, wynosi 3.342.408 sztuk akcji Decora S.A., stanowiących 29,57% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.342.408 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 29,57% ogólnej liczby głosów.

Z informacji przekazanych przez Akcjonariusza wynika, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o ofercie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-01Artur HibnerCzłonek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Nazwa jednostki:DECORA SA
Nazwa skrócona jednoskti:DECORA
Adres:ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon:+48 61 28 64 200
Fax:+48 61 28 54 975
Email:ir@decora.pl
www:www.decora.pl
NIP:7861000577
REGON:630247715

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Decora SA
DECORA
2021-03-05 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-03-04 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2021-02-02 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2021-01-29 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2021-01-26 terminarz raportów
2021-01-04 sprzedaż akcji przez NN Investment Partners TFI SA
2020-12-29 sprzedaż akcji przez NN Investment Partners TFI SA
2020-12-21 wyniki za 2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy