pixelg
transakcje osoby zobowiązanej - 2016-04-01 - DECORA SA (decora)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

transakcje osoby zobowiązanej - komunikat spółki DECORA SA (decora) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2016

Data sporządzenia: 2016-04-01
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 kwietnia 2016 r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 29, 30, 31 marca 2016 r. dokonała zakupu łącznie 353.268 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

w dniu 29.03.2016 112.978 sztuk, w średniej cenie 10,48 zł za jedną akcję
w dniu 30.03.2016 50.215 sztuk, w średniej cenie 10,50 zł za jedną akcję
w dniu 31.03.2016 190.075 sztuk, w średniej cenie 10,50 zł za jedną akcję

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-01Artur HibnerCzłonek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Nazwa jednostki:DECORA SA
Nazwa skrócona jednoskti:DECORA
Adres:ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon:+48 61 28 64 200
Fax:+48 61 28 54 975
Email:ir@decora.pl
www:www.decora.pl
NIP:7861000577
REGON:630247715

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Decora SA
DECORA
2021-03-05 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2021-03-04 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2021-02-02 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2021-01-29 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2021-01-26 terminarz raportów
2021-01-04 sprzedaż akcji przez NN Investment Partners TFI SA
2020-12-29 sprzedaż akcji przez NN Investment Partners TFI SA
2020-12-21 wyniki za 2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy