pixelg
zbycie akcji przez Norica Holding S. r.l - 2016-05-24 - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (grupaazoty)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zbycie akcji przez Norica Holding S. r.l - komunikat spółki GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (grupaazoty) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2016

Data sporządzenia: 2016-05-24
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 20% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: Spółka ) informuje, że 23 maja 2016 roku otrzymał informację przekazaną przez Norica Holding S. r.l., z siedzibą w Luksemburgu, (dalej: Norica ), działającą w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik:

- TrustService Limited Liability Company, spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkim Nowogrodzie w Rosji (dalej: TrustService ), oraz
- JSC Acron, spółki akcyjnej z siedzibą w Wielkim Nowogrodzie w Rosji (dalej: Acron ), oraz
- Subero Associates Inc., prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tortola na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (dalej: Subero ), oraz - Pana Wiaczesława Kantora, obywatela Izraela, (dalej: Pan Kantor ),

sporządzoną zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz Art. 87 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie ).

Zgodnie z przekazaną informacją w wyniku zawarcia przez Norica umowy sprzedaży akcji, w dniu 19 maja 2016 roku Norica bezpośrednio, a TrustService, Acron, Subero i Pan Kantor pośrednio poprzez Norica zbyli 300.000 akcji Spółki, reprezentujących ok. 0,3024% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 300.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 0,3024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej Transakcja ). W wyniku Transakcji Norica, TrustService, Acron, Subero i Pan Kantor zmniejszyli swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co spowodowało zejście poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i osiągnięcie przez Norica bezpośrednio i pośrednio, a TrustService, Acron, Subero i Pana Kantora pośrednio ok. 19,7002% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Po Transakcji:

1. Norica bezpośrednio i poprzez podmiot bezpośrednio zależny spółkę Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, adres Nikis & Kastoros, 2, 1087 Nikozja, Cypr, wpisana do Rejestru Spółek pod numerem HE 309640 (dalej: Opansa ) oraz spółkę Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, adres Nikis & Kastoros, 2, 1087 Nikozja, Cypr, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem HE 309661 (dalej: Rainbee ) posiada 19.541.700 akcji Spółki stanowiących ok. 19,7002% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.541.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 19,7002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki z czego:


a) bezpośrednio posiada 271.348 akcji Spółki stanowiących ok. 0,2735% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 271.348 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 0,2735% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;

b) pośrednio, za pośrednictwem Opansa, posiada 9.450.000 akcji Spółki reprezentujących ok. 9,5266% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.450.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 9,5266% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio, za pośrednictwem Rainbee, posiada 9.820.352 akcji Spółki reprezentujących ok. 9,8999% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.820.352 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 9,8999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. TrustService, podmiot dominujący Norica, pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Norica oraz podmioty pośrednio zależne Opansa oraz Rainbee, posiada 19.541.700 akcji Spółki stanowiących ok. 19,7002% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.541.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 19,7002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3. Acron, podmiot dominujący TrustService, pośrednio, przez swoje podmioty pośrednio zależne Norica, Opansa oraz Rainbee, posiada 19.541.700 akcji Spółki stanowiących ok. 19,7002% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.541.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 19,7002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

4. Subero, podmiot dominujący Acron, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica, Opansa oraz Rainbee, posiada 19.541.700 akcji Spółki stanowiących ok. 19,7002% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.541.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 19,7002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

5. Pan Kantor, podmiot dominujący Subero, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica, Opansa oraz Rainbee, posiada 19.541.700 akcji Spółki stanowiących ok. 19,7002% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.541.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 19,7002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed Transakcją:

1. Norica bezpośrednio i poprzez podmiot bezpośrednio zależny spółkę Opansa oraz spółkę Rainbee posiadała 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki z czego:


a) bezpośrednio posiadała 571.348 akcji Spółki stanowiących ok. 0,5760% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 571.348 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 0,5760% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;

b) pośrednio, za pośrednictwem Opansa, posiadała 9.450.000 akcji Spółki reprezentujących ok. 9,5266% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.450.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 9,5266% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio, za pośrednictwem Rainbee, posiadała 9.820.352 akcji Spółki reprezentujących ok. 9,8999% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 9.820.352 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 9,8999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. TrustService, podmiot dominujący Norica, pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Norica oraz podmioty pośrednio zależne Opansa oraz Rainbee, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3. Acron, podmiot dominujący TrustService, pośrednio, przez swoje podmioty pośrednio zależne Norica, Opansa oraz Rainbee, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

4. Subero, podmiot dominujący Acron, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica, Opansa oraz Rainbee, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

5. Pan Kantor, podmiot dominujący Subero, pośrednio, poprzez swoje podmioty pośrednio zależne Norica, Opansa oraz Rainbee, posiadał 19.841.700 akcji Spółki stanowiących ok. 20,0026% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.841.700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 20,0026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Pan Kantor poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Subero poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Acron poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

TrustService informuje, że podmioty od niego zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Norica poinformowała, że podmioty od niej zależne inne niż Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Ponadto Pan Kantor, Subero, Norica, Acron oraz TrustService poinformowali, każde z nich z osobna, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-24Mariusz BoberPrezes Zarządu
2016-05-24Paweł Andrzej Łapiński Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GRUPA AZOTY SA
Adres:Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 633 07 81
Fax:+48 14 633 07 18
Email:ir.tarnow@grupaazoty.com
www:http://tarnow.grupaazoty.com
NIP:8730006829
REGON:850002268

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy