informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII A1

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2016

Data sporządzenia: 2016-06-24
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A1
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL S.A. przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii A1 emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego w dniu 13 czerwca 2016 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A1 opublikowanych w dniu 14 czerwca 2016 roku:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 14-23 czerwca 2016 r.
2. Data przydziału obligacji: 24 czerwca 2016 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 59,78%.
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 497 256
6. Liczba przydzielonych obligacji: 200 000. 7. Cena, po jakiej obligacje A1 były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 424
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 420
10. Liczba złożonych zapisów na obligacje objęte subskrypcją: 461
11. Liczba zapisów, w odpowiedzi na które przydzielono obligacje: 457 12. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów: (nie zawarto umów o subemisję).
13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii A1: 20 000 000 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach I Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-24Mirosław SiwirskiPrezes Zarządu
2016-06-24Rafał ZdonWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PCC EXOL S.A.
Adres:Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:71 794 21 27
Fax:71 794 39 11
Email:ir.exol@pcc.eu
www:www.pcc-exol.eu
NIP:9880267207
REGON:020716361

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d