zatwierdzenie wypłaty dywidendy 2,7 zł na akcję - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZATWIERDZENIE WYPŁATY DYWIDENDY 2,7 ZŁ NA AKCJĘ

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2017

Data sporządzenia: 2017-05-18
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. (dalej jako Spółka ) informuje, że w dniu 18.05.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. (dalej jako ZWZ ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 26.236.259,10 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,70 zł (dwa złote siedemdziesiąt groszy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.717.133.

Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 14.08.2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 05.09.2017 r.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-18Małgorzata KowerdejProkurent


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2019-08-09 SA - P
2019-07-02 wyniki I półrocze 2019
2019-06-11 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2019-05-22 uzupełnienie RB dot. powołania RN
2019-05-17 powołanie RN
2019-05-17 wypłata dywidendy 3,94 zł/akcja
2019-05-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3,94 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu
2019-05-17 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d